تبلیغات
دکتر محمودرضا روحانی - هرگز نگرد نیست (شعر)

دکتر محمودرضا روحانی

روانشناس بالینی

        در پشت چار‌چرخه فرسوده‌ای کسی
            خطی نوشته بود:
                                              «من گشته‌ام نبود. تو دیگر نگرد، نیست!»
       این آیه ملال در من هزار مرتبه تکرار گشت و گشت.
       چشمم برای این همه سرگشتگی گریست.
      چون دوست در برابر خود می‌نشاندمش.
        تا عرصه بگو و مگو می‌کشاندمش.

                 - در جستجوی آب حیاتی؟ در بیکران این ظلمت آیا؟


                                        در آرزوی رحم؛ عدالت، دنبال عشق؟

                                                                                                                                                           دوست؟…


            ما نیز گشته‌ایم


         «و آن شیخ با چراغ همی‌گشت»


         آیا تو نیز - چون او - انسانت آرزوست ؟

      
                                          گر خسته‌ای بمان و اگر خواستی بدان:


                                                 ما را تمام لذت هستی به جستجوست.


                                                  پویندگی تمامی معنای زندگی است.

 

«هرگز نگرد نیست»


سزاوار مرد نیست…

 

 

فروشگاه اینترنتی mp3 player
چسب لاغری بوتانیكال اسلمینگ
خرید ام پی تری پلیر پرندگان خشمگین