تبلیغات
دکتر محمودرضا روحانی - متن

دکتر محمودرضا روحانی

روانشناس بالینی


*دلت را از شیشه بساز ولی به سنگها بگو دلم از فولاد است...

*دائم شکر گذار خدا باشیم که: شاید بدترین شرایط زندگی ما، برای دیگران آرزو باشد

*دوستی مدتش مهم نیست، دوامش مهمه؛ دوری و نزدیکیش مهم نیست، یادش مهمه

*صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو میزند و آن هم در تمام عمر، بیش از یک مرتبه نیست

*اینکه ما گمان میکنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم 

*میان بیگانگی و یگانگی هزار خانه است، آنکس که غریب نیست شاید که دوست نباشد

*به ندرت به آنچه که داریم می اندیشیم، در حالی که پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم

 

فروشگاه اینترنتی mp3 player
چسب لاغری بوتانیكال اسلمینگ
خرید ام پی تری پلیر پرندگان خشمگین